Reisikindlustus

Reisikindlustuse puhul on kõige tähtsam valida need kaitsed, mis Sind ka tegelikult aitavad. Meditsiiniabi, reisitõrke ja pagasikindlustuse kaitsed peaksid olema iga reisi tähtis osa.

  • Korduvreisikindlustuse võimalus
  • Spordivarustuse kindlustamise võimalus, mis hüvitab kulud nii sellest ilmajäämise kui kahjustuste eest
  • Pagasi hilinemise kindlustus
  • Meditsiiniabikindlustus katab ootamatud ravikulud
  • Reisitõrke kindlustus aitab reisi ärajäämise, hilinemise või katkemise korral kulusid kompenseerida
  • Pagasikindlustus hüvitab kulud pagasist ilmajäämise korral ja kui pagas hilineb, aitab ka esmatarvete ostul
  • Aktiivse puhkuse kindlustus
  • Õnnetusjuhtumikindlustus annab hüvitist erinevate vigastuste korral

Koostöös Balta | BTA Insurance Company