Liisi järelmaks

Liisi järelmaks

Kas hing ihkab eksootikat ja päikesepaistet või hoopis korralikku lund ja adrenaliini? Liisi reisilaen annab võimaluse minna reisile ka siis, kui Sul ei ole kohe võimalik kogu reisiraha tasuda. Pakume koostöös Liisi reisilaenuga oma klientidele võimalust tasuda reiside eest osadena! Nii ei pea kogu reisi maksumust korraga tasuma. Maksekoormust on võimalik hajutada pikema perioodi peale ning nii on taskukohasemad ka kallimad reisid. Liisi reisilaen aitab Teid nii reisipaketi või hotelli eest tasumisel kui ka lennupiletite hankimisel. Laenu tagastamiseks on mitmeid võimalusi – kas peale reisil käimist või juba enne reisile minekut, kasutades näiteks varajase tellija soodustusi.

– Kiire vastus limiidipäringule
– Liisi reisilaen aitab Sind reisipaketi eest tasumisel või hotelli ja lennupiletite hankimisel
– Laenu tagastamiseks on mitmeid võimalusi – maksate peale reisil käimist või juba enne reisile minekut, kasutades näiteks varajase tellija soodustusi
– Liisi abiga saate maksekoormust hajutada pikema perioodi peale ja nii on taskukohasemad ka kallimad reisid
– Liisi reisilaenu võivad taotleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alaise elamisloaga inimesed
– Laenu saamiseks saada laenutaotlus meie kodulehelt

Meeldivaid reisielamusi soovides!
Sinu Liisi ja Skyekspert

Küsimuste korral kirjutage meile

  Lepingueelne teave Liisi järelmaksu taotlejale

  AS Koduliising pakub võimalust tasuda ostetavate kaupade ja teenuste eest Liisi järelmaksuga – selleks oleme paljude Eesti kauplejatega sõlminud koostöölepingud. Järelmaks on tasuline finantsteenus, millega kaasnevad kohustused ja riskid. Seetõttu soovitame enne lepingu sõlmimist tutvuda alloleva teabe ja nõuannetega (NB! Tegemist on informatiivse abimaterjaliga, millega õigusi ja kohustusi ei kaasne).

  Kaalu järelmaksu võtmist hoolikalt:

  – hinda, kas vajad ostetavat kaupa või teenust ja selle eest tasumiseks järelmaksu;
  – tee selgeks järelmaksuga kaasnevad kulud ja mõtle, kas eelarve võimaldab maksta järelmaksu ja sellega kaasnevaid kulusid kogu lepinguperioodi vältel;
  – arvesta, et erinevad elumuutused võivad majanduslikku olukorda halvendada ja seejärel ei pruugi järelmaksu tasumine olla enam jõukohane;
  – loe läbi kõik sõlmitava järelmaksulepingu tingimused ja tutvu tingimustes viidatud dokumentidega (eelkõige meie kodulehel asuva hinnakirja ja isikuandmete töötlemise korraga);
  – esita alati tõene ja piisav teave oma finantsolukorra kohta, et saaksime ka omalt poolt hinnata Sinu võimalusi järelmaksukohustuse täitmisel;
  – küsimuste korral palu selgitusi meilt või meie koostööpartnerist müüjalt ja pea täiendavalt nõu näiteks mõne pereliikme või asjatundjaga.

  Kui oled saanud oma küsimustele vastused ja otsustanud pärast põhjalikku kaalumist lepingu sõlmida, pööra kindlasti tähelepanu alljärgnevale:

  Teabeleht

  Enne järelmaksulepingu sõlmimist tutvuge Sulle antava Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, millel on kokkuvõtlik teave sõlmitava lepingu tingimuste kohta. Teabelehe formaat on krediidiandjatel valdavalt ühesugune ja see hõlbustab erinevate krediidiandjate pakkumiste võrdlemist.

  Lepingu sõlmimine ja krediidi väljamaksmine

  Lepingu sõlmimise eest tuleb üldjuhul maksta ühekordne lepingutasu, mille suurus on märgitud lepingu esilehel. Kokkuleppel võid lepingutasu ja sissemakse (omafinantseeringu) maksta ka otse kauba või teenuse müüjale. Pärast lepingu allkirjastamist kanname kauba või teenuste eest tasumiseks vajaliku summa otse müüjale ja sellega loeme krediidi väljamakstuks.

  Lepingust taganemise õigus

  Pärast järelmaksulepingu allkirjastamist saad sellest veel 14 päeva jooksul taganeda, selleks juhindu lepingus sisalduvatest taganemise tingimustest.

  Intress

  Krediidi kasutamise eest tuleb tasuda igakuiselt intressi, mida arvestame krediidisummalt alates lepingu sõlmimisest kuni krediidi tagastamiseni. Intressi fikseeritud määr on kirjas lepingu esilehel ja ilma meie eraldi kokkuleppeta see lepinguperioodil ei muutu.

  Tagasimaksed

  Igakuised järelmaksu tagasimaksed koosnevad krediidi põhiosa tagasimaksest ja intressist. Haldustasu või muid igakuiseid tasusid meie lepinguga ei kaasne. Tagasimaksed toimuvad vastavalt lepingu lisaks olevale maksegraafikule, kus on kirjas tagasimaksete arv, tähtajad ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid. Maksegraafik on koostatud annuiteetgraafiku põhimõttel, mis tähendab, et igakuised tagasimaksed on reeglina ühesuurused. Jälgi, et makse jõuaks meie kontole hiljemalt maksetähtajal, nt puhkepäevadel ja pühade ajal võib pankadevaheliste maksete liikumine viibida. Maksete mugavamaks tasumiseks võid oma pangas sõlmida e-arve püsimakse lepingu – sel juhul jälgi, et makse teostamise päeval on Sinu kontol piisavalt raha. Krediiti on võimalik ka suuremates summades ennetähtaegselt tagasi maksta (või krediit täielikult tagastada). Anna sellest soovist meile aegsasti teada ja pööra tähelepanu ennetähtaegse tagastamise tingimustele lepingus. Arvesta, et sellisel juhul võime nõuda hüvitist 0,5-1% ennetähtaegselt tagastatavast summast. Kui krediidi ennetähtaegsest tasumisest ei ole meid eraldi teavitatud, võime ennetähtaegselt tasutud summad lugeda ettemaksuks.

  Võimalikud ebamugavused lepingu rikkumisel

  Sinu peamine kohustus on maksta õigel ajal järelmaksu tagasimakseid vastavalt maksegraafikule. Makseraskuste tekkimisel võta meiega kohe ühendust – püüame koos probleeme ennetada ja olukorrale lahenduse leida. Lepingu rikkumise korral peaksid arvestama täiendavate kulude ja ebamugavustega:
  – lepinguga ettenähtud maksete tasumata jätmisel võime nõuda viivist lepingus toodud määras;
  – mitterahalise kohustuse rikkumisel võime määrata lepingus toodud suuruses leppetrahvi;
  – võla tekkimisel saadame esmalt meeldetuletuse aga kui võlg jääb jätkuvalt tasumata, edastame ka tasulisi võlateatisi;
  – käendusega tagatud lepingu korral saab võlgnevuse tekkimisest teada ka käendaja;
  – pikemaajalisest võlgnevusest informeerime maksehäireregistri pidajat;
  – lepingu rikkumine võib tulevikus laenude või järelmaksude saamist tunduvalt raskendada;
  – kui oled osaliselt või täielikult viivitanud kolme järjestikuse makse tasumisega või esitanud meile valeandmeid, võime lepingu erakorraliselt üles öelda ja nõuda kõikide lepingust tulenevate kohustuste kohest täitmist;
  – kõik võla sissenõudmisega seotud kulud jäävad Sinu kanda (nt kulud seoses inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega).

  Vaidluste lahendamise võimalused

  Kui meil tekivad erimeelsused, siis proovime need esmalt lahendada läbirääkimiste teel. Sul on võimalik küsida nõu ka Tarbijakaitseametilt (Pronksi 12, 10117 Tallinn; www.tarbijakaitseamet.ee) või pöörduda lahenduse saamiseks Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse. Lisaks Tarbijakaitseametile teostab meie tegevuse üle järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).

  Skyekspert OÜ on Koduliising AS’i ametlik koostööpartner.