Privaatsuspoliitika

Käesolev poliitika kirjeldab üksikasjalikult eesmärki ettevõtte Skyekspert OÜ teenuseid kasutavate isikute privaatsust kaitsta. Käesolev poliitika hõlmab nii seda, kui kasutajad meie veebilehte külastavad, kui ka seda, kui isikud meie reise ostavad ja meile päringuid esitavad.

Kõigis antud poliitikas kirjeldatud juhtudel on Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks Skyekspert OÜ, ettevõtte kood 12851909.

Juhul, kui Teil peaks käesoleva poliitikaga seotud küsimusi tekkima või soovite meile oma isikuandmete töötlemisega seotud avaldust teha, palun võtke meiega ühendust e-posti teel info@skyekspert.ee

Privaatsuspoliitika sisu

 • isikuandmete töötlemine teenuste ostmisel;
 • isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil;
 • isikuandmete töötlemine päringute esitamisel;
 • isikuandmete töötlemine www.skyekspert.ee internetilehel;
 • töödeldavate isikuandmete osas kehtivad õigused.

Isikuandmete töötlemine pakutavate teenuste ostmisel

Kui ostate ettevõtte Skyekspert OÜ poolt pakutava reisi, töödeldakse Teie isikuandmeid Teie tellimuse täitmise eesmärgil ja vaid niisuguses ulatuses, kui seda on vaja tellimuse täitmiseks.

Teie isikuandmeid tellimuse täitmise eesmärgil töödeldes kaasab Skyekspert OÜ teatud lepingulisi koostööpartnereid: reisikorraldajaod, reisibüroosid, reiside korraldamisel kasutatavate infosüsteemide hooldust teostavaid ettevõtteid ning ettevõtteid, mis osutavad muid infotehnoloogiate infrastruktuuriga seotud teenuseid. Nimetatud volitatud töötlejad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (Egiptus, Türgi, Aasia ..).

Tellimuse täites võib Skyekspert OÜ edastada Teie isikuandmeid andmete vastuvõtjatele: lennufirmadele ning majutus- ja transporditeenuste korraldamise eest vastutavatele partneritele. Nimetatud andmete vastuvõtjad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (Egiptus, Türgi, Aasia ..).

Juhime tähelepanu asjaolule, et Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides võidakse isikuandmetele kohaldada väiksemat isikuandmete kaitset kui Euroopa Majanduspiirkonna riikides (Euroopa Liidus pole vastu võetud ühtset otsust nõutava tasemega kaitse tagamiseks andmete edastamisel ülalmainitud riikidesse). Skyekspert OÜ kinnitab, et võtab tarvitusele mõistlikud abinõud selleks, et andmete volitatud töötlejad ja vastuvõtjad Teie andmeid töödeldes õigusaktide kohustuslikest nõuetest kinni peaksid.

Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

Skyekspert OÜ töötleb Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil järgmistel juhtudel:

 • kui on niisuguseks andmetöötluseks Teie selge nõusoleku saanud (isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek);
 • kui olete Skyekspert OÜ klient ning ei ole väljendanud oma keeldumist isikuandmete töötlemisest sarnaste kaupade ja teenuste turunduses otseturunduse eesmärgil.

Otseturunduse eesmärgil töötleme järgmisi isikuandmeid: nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit.

Teie isikuandmeid võime otseturunduse eesmärgil töödelda järgmiselt:

 • võite saada uudiskirju meie parimate reisipakkumistega;
 • võime Teid meie parimatest reisipakkumistest lühisõnumiga (SMS-iga) teavitada;
 • võime Teiega ühendust võtta telefoni teel, et küsida Teie arvamust meie teenuste kohta;
 • Skyekspert OÜ lepingulised koostööpartnerid (reisikorraldajad) võivad Teiega ühendust võtta telefoni teel, et küsida Teie arvamust ostetud/kasutatud teenuste kohta;
 • Skyekspert OÜ lepingulised koostööpartnerid (reisikorraldajad) võivad edastada Teile informatsiooni SMS-i teel seoses ostetud teenusega;

Meie uudiskirjast võite igal ajal keelduda. Seda saate teha, kui klõpsate meie uudiskirja lõpus oleval lingil „Keeldun uudiskirjast“.

Teatame, et Skyekspert OÜ kaasab Teie isikuandmete töötlemiseks teatud teenuseosutajaid (lepingulised koostööpartnerid):

 • Reisikorraldajad: Novatours, Coral Travel, JoinUP, Anex Tour, 365Brivdienas
 • Tellimuse täites võib Skyekspert OÜ edastada Teie isikuandmeid andmete vastuvõtjatele: lennufirmadele ning majutus- ja transporditeenuste korraldamise eest vastutavatele partneritele

Isikuandmete töötlemine päringute esitamisel

Skyekspert OÜ töötleb Teie isikuandmeid ka neil juhtudel, kui meiega e-posti teel ühendust võtate ning internetilehel või sotsiaalvõrgustikes päringuid esitate.

Niisugustel juhtudel töötleb Skyekspert OÜ Teie isikuandmeid päringute ja kaebuste haldamiseks, osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks ning oma õiguste ja seaduslike huvide kaitsmiseks. Oma isikuandmed esitate meile nõusoleku alusel, mis on väljendatud Teie aktiivse tegutsemisega, s.t. meie poole pöördumisega.

Ettevõttel Skyekspert OÜ on õigus Teie isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid kaastata. Niisugusteks volitatud töötlejateks on: veebilehel reaalajas suhtlemise teenuse osutaja, andmekeskuse teenuse osutaja, veebilehitsemise ja internetis tegutsemise analüüsi teenust pakkuvad ettevõtted, reklaami- ja turundusteenuseid pakkuvad ettevõtted, tarkvaraloome-, -müügi ja -toe ettevõtted ning tarkvaraarendajad, infotehnoloogiate infrastruktuuri teenuseid osutavad ettevõtted, sideteenuste osutajad ja teised teenuseosutajad, kellele avaldatakse Teie isikuandmeid vaid sel määral, kui seda on vaja nende teenuste osutamiseks.

Isikuandmete töötlemine internetilehel

Juhul, kui külastatakse ettevõtte internetilehte, võib Skyekspert OÜ töödelda külastaja IP-aadressi, võrgu ja asukoha andmeid, kui külastaja neid annab. Andmeid kogutakse küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate abil kasutaja nõusoleku alusel (rohkem teavet niisuguse andmetöötluse eesmärkidest, meetoditest ja andmete säilitamise tähtaegadest leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast).

Lisaks sellele võidakse Teie veebilehe külastuse teatud tehnilisi andmeid (IP-aadress, küpsised, Teie veebilehitseja tehniline teave, muu veebilehitseja ja veebilehel surfamisega seotud info) veebilehel surfamise statistika, analüüsi ja teistel sellega seotud eesmärkidel nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka väljaspool selle piire tegutsevatele subjektidele edastada või kättesaadavaks muuta (nt Google Analytics teenust kasutades on niisuguseks subjektiks Ameerika Ühendriikides tegutsev äriühing). Tuletame meelde, et Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides võidakse isikuandmetele kohaldada väiksemat kaitset kui EMP riikides.

Skyekspert OÜ kasutab ka kolmandate isikute poolt osutatavaid teenuseid (näiteks kolmandate isikute servereid, veebilehe disaini- ja haldusteenuseid, internetivoo, veebilehe külastuste analüüsi ja statistika teenuseid), mille nõuetekohaseks osutamiseks võib olla vajalik juurdepääsu võimaldamine internetilehe külastajate andmetele. Antud juhul tagame, et volitatud töötlejad konfidentsiaalsusnõudest ja nõuetekohase isikuandmete kaitse tagamise kohustusest kinni peavad.

Andmesubjektide õigused

Oma isikuandmete osas on Teil järgmised õigused:

 • oma isikuandmete ja nende töötlemisega tutvuda;
 • nõuda valede, ebatäpsete või ebatäielike andmete parandamist, oma isikuandmed kustutada või nende töötlemist piirata, kui isikuandmeid töödeldakse õigusaktide nõudeid rikkudes või selleks on muu õiguslik alus;
 • nõuda oma isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale või nende esitamist mugaval kujul otse Teile (kohaldatakse neile isikuandmetele, mille olete esitanud ning mida töödeldakse automatiseeritult kas lepingu või nõusoleku alusel);
 • neil juhtudel, kui Teie isikuandmeid töödeldakse eraldi nõuoleku alusel, on Teil igal ajal õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tühistada;