Pakettreisilepingu info

Reisikorraldajate poolt Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses. Seetõttu on Teil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Reisikorraldaja vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest.

Lisaks sellele on seaduse alusel nõutav, et reisikorraldajana tegutseval ettevõttel oleks tagatis, et maksta tagasi Teie tehtud maksed ja kui pakettreis sisaldab reisijavedu, tagada Teie tagasisõit lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta (seda vaid juhul kui reisikorraldaja ei suuda maksevõime tõttu oma kohustusi täita).

Skyekspert OÜ turismitegevus litsentseeritud Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt, litsents TRE000812. Tagatist ja registreeringu õigsust on Teil võimalik kontrollida MTR-is.

Pakettreisilepingu standardinfo teabeleht