Lennufirmade vastutus

Lennufirma vastutus on kehtestatud 12. oktoobril 1929.a Varssavis allkirjastatud rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsiooniga; 1955.a Haagi protokolliga 12. oktoobril 1929.a; Varssavis allkirjastatud rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsioonis tehtud muudatustest; 28. mail 1999.a Montrealis allkirjastatud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooniga ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 889/2002, 13. mai 2002, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumi puhul; samuti riiklike seaduste, nende lisade ja täiendustega..
Kui pagas läheb kaduma või on viga saanud, peab reisija esitama lennufirma pagasiteenindusele juhtunu kohta kirjaliku avalduse. Avaldus tuleb esitada 7 päeva jooksul alates pagasi kadumisest või vigastatud pagasi vastuvõtmisest.
Kõige eest, mis võib juhtuda reisijaga lennu ajal, st pärast passikontrolli läbimist, vastutab enamasti lennufirma. Lennuki hilinemise, reisi ärajäämise või sõiduplaani muutumise korral tellijast (reisikorraldajast) sõltumatutel asjaoludel vastutab reisija ees lennufirma. Reisija saab toetuda oma nõudmistes kohalike lennufirmade eeskirjadele, mis selliseid juhtumeid reguleerivad, ja rahvusvahelistele normidele. Lennufirmal on õigus vajaduse korral korrigeerida lennuaegu, kasutada teiste vedajate teenuseid, muuta lennukitüüpi ja muuta või ära jätta planeeritud peatusi. Lennufirma võib muuta lennukitüüpi ja lennuaega ette hoiatamata. Klient ei saa nõuda reisikorraldajalt kompensatsiooni kahju eest, mis on põhjustatud lennuki hilinemisest, reisi ärajätmisest või muutmisest, kui see ei ole aset leidnud reisikorraldaja tegevuse tulemusel.
Lennufirma vastutab reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe lennupileti piires, eeldusel et minimaalsetest ühendusaegadest on piletit vormistades kinni peetud. Lendude graafikumuutustest, ärajäämisest või hilinemisest tingitud reisija jätkulennule mittejõudmise korral on vastaval lennufirmal kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist.
Lennufirma (ega reisikorraldaja) vastutus ei laiene juhtudele kui lend toimub plaanipäraselt, ent reisija jääb sellest hoolimata jätkulennust maha (näiteks turvakontrolli järjekordade, lennujaamas äraeksimise või sealsetes poodides ajaveetmise tõttu). Soovime rõhutada et lendude graafikujärgse toimumise korral on jätkulennule õigeaegne jõudmine reisija vastutusel.