Reisidokumendid ja passikontroll

Nii rahvusvaheliste kui ka kodumaiste lendude puhul peavad kõik reisijad nii lennule registreerimisel kui ka lennuki pardale minekul esitama kehtiva isikutunnistuse. Lennates sihtpunkti, mis ei kuulu Schengeni õigusruumi, tuleb reisijal läbida ka passikontroll. Rahvusvahelistel lendudel on aktsepteeritavad reisidokumendid ID-kaart (Euroopa Liidu piires) ja pass.

Väljaspool Euroopat reisides on reisidokumendiks pass, mille kehtivuse nõue võib riigiti erineda - osadel riikidel on nõue, et reisidokument peab kehtima 6 kuud pärast reisi lõppu.
Palun kontrollige juba reisi broneerides oma reisidokumendi kehtivust ja seda, kas see vastab sihtriiki sisenemise nõuetele.

Schengeni piirieeskirja kohaselt peab kolmanda riigi kodanikul ELi liikmesriigi territooriumile sisenemisel olema kehtiv reisidokument, mis annab talle õiguse piiri ületada. Välispiiri ületamisel peab reisidokument kehtima vähemalt kolm kuud pärast liikmesriikide territooriumilt lahkumise kavandatavat kuupäeva. Reisidokument peab olema väljastatud viimase kümne aasta jooksul.

Kuhu on võimalik ID-kaardiga reisida?

Lisaks ülalloetletud riikidele võivad Eesti kodanikud isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel reisida ka Bosnia ja Hertsegoviinasse, Makedooniasse, Montenegrosse ja Serbiasse. Kui reisid Euroopa Liidust väljapoole, pead omama kehtivat reisidokumenti – passi. Digi-ID on digitaalne isikutunnistus ja selle alusel reisida ei ole võimalik. Elamisloakaart on Eestis kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel viibivale/elavale välismaalasele riigi sisene kohustuslik isikut tõendav dokument. Elamisloakaardiga reisida ei saa. Vaata infot ka Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

Eesti välismaalase passi omanik

Reisides tuleb kaasas kanda nii välismaalase passi kui ka Eesti elamisluba tõendavat dokumenti. Uutes välismaalase passides ei ole enam elamisluba tõendavat kleebist, mistõttu peab reisil kaasas olema nii pass kui ka elamisluba tõendav ID-kaart.

Passikontroll

Passikontroll tuleb läbida, saabudes riigist või lennates riiki, mis ei kuulu Schengeni õigusruumi (nt Egiptus, Suurbritannia, Türgi, Venemaa jne). Passikontrolli teeb Politsei- ja Piirivalveamet. Schengeni viisalepe laiendab Euroopa Liidu elanike põhiõigust vabale reisimisele ja töötamisele Euroopa Liidu piires. Praegu moodustab Schengeni viisaruum Euroopa 26 riigist koosneva vaba liikumise piirkonna, kus piirikontroll tuleb läbida vaid ühe korra, viisaruumi sisenemisel.

Kuigi Schengeni sisepiiridel inimesi ei kontrollita, tuleb passi või isikutunnistust (ID-kaarti) siiski kaasas kanda, sest Schengeni riikide ametivõimudel on õigus inimeste dokumente kontrollida.