Kaotatud ja leitud asjad

Reisil maha unustatud esemetest palume teatada kohe pärast reisi lõppu või reisil olles. Õhusõidukist (lend Tallinnasse) või Tallinna Lennujaama reisiterminalist leitud esemed toimetatakse Tallinna Lennujaamas asuvale Politsei- ja Piirivalveameti korrapidajale või Lost&Found’i (pagasiteeninduse juures).
Politsei- ja Piirivalveameti korrapidajale antakse üle leitud esemed, mille väärtus on hinnanguliselt üle 50 euro (dokumendid, rahakotid, tehnika jne). Lost&Found’i tuuakse leitud esemed, mille väärtus on leidja hinnangul alla 50 euro (riided, kaustad, raamatud jne), ja ka leitud kohvrid. Leitud esemeid hoiustatakse lukustatud ruumis 1 kuu alates eseme üleandmise päevast. Kaotatud esemeid tagastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.

Kaotatud ja leitud asjad: Lost & Found Tallinna Lennujaamas